Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Bezig met laden...

Onze persoonlijke gegevens bescherming

Het doel van dit handvest is u op de hoogte te stellen van de verbintenis van het Laboratoire Therascience om het vertrouwen dat u erin stelt, nauwgezet te respecteren en de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonlijke gegevens die u aan het Laboratoire toevertrouwt te waarborgen, in overeenstemming met de Franse wet "Informatique et liberté" n°78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de nieuwe bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (RGPD) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Dit charter vervolledigt de informatie die u bij ons krijgt wanneer u ons uw gegevens meedeelt (bijvoorbeeld: bij het aanmaken van uw klantenaccount, bij het bestellen per post of op onze site of bij het inschrijven op een nieuwsbrief).
In haar hoedanigheid van beheerder van gegevens en om u beter van dienst te kunnen zijn, verzamelt en gebruikt Therascience SAM een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens.

1. Aard van de gegevens en doel van de verwerking ervan

De verzamelde informatie over u valt in de verschillende categorieën hieronder :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit: titel, naam, voornaam, adres, geboortedatum, enz.
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer (mobiel en vast), e-mailadres
 • Gegevens die specifiek zijn voor ons werkgebied: naam van uw zorgverstrekker
 • Financiële gegevens: informatie met betrekking tot betaalmiddelen
 • Zakelijke gegevens: klantnummer, aankoopgeschiedenis, productbeoordelingen
 • Technische gegevens: verbindingsgegevens, gegevens met betrekking tot uw navigatie op onze site, login en wachtwoord

(zie "Cookie-informatie")

Deze informatie wordt gevraagd tijdens de verschillende interacties met ons bedrijf: het aanmaken van een klantenaccount op onze site, het bestellen per post, telefoon of via onze site.

 

Ze zijn enerzijds essentieel voor de volgende doeleinden :

 • opname en uitvoering van uw bestelling
 • het bijhouden van de status van uw levering
 • verwerking van uw verzoeken en klachten.

Aan de andere kant kunnen ze, in het legitieme belang van ons bedrijf en met respect voor uw rechten en belangen, ook de volgende doelen dienen :

 

 • Beheer en verbetering van de klantrelaties
 • Het optimaliseren van uw gebruik van de site
 • Mededelingen per post en/of e-mail (waarvoor in dit geval een uitdrukkelijke toestemming van u nodig is) om u onze nieuwe producten te laten ontdekken, om u te laten profiteren van speciale aanbiedingen, geschenken en kortingen, en om u producten aan te bieden die zijn aangepast aan uw verwachtingen.
 • Realisatie van tevredenheidsenquêtes en verzameling van meningen over onze producten
 • Voorstel van aanbiedingen van partners in affiniteit met uw interesses, enkel per mail verstuurd

2. Uw rechten en de uitoefening ervan

In overeenstemming met de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens :

 • Een recht van toegang en een recht op correctie, indien deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn
 • Nieuwe rechten om de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen, evenals de vergetelheid, verwijdering en beperking ervan
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie of marketingdoeleinden zoals profilering
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit

U kunt deze verschillende rechten gratis en op elk moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@therascience.com, met vermelding in de onderwerpregel "Bescherming van persoonsgegevens". U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:
Laboratoire Therascience, Afdeling Klantenmarketing, 3 rue de l'Industrie - 98 000 MONACO, met bijvoeging van een fotokopie van een identiteitsbewijs. Vermeld in alle gevallen voornaam, achternaam en klantnummer.
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens, zullen alle noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk door onze diensten worden genomen. Door de vertraging in de verwerking kunt u echter nog steeds berichten ontvangen voor een beperkte periode. Wij verontschuldigen ons hiervoor en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

3. Data storage :

Voor bestellingen van producten: de verzamelde gegevens worden bewaard ten behoeve van de uitvoering van uw bestelling, vervolgens gedurende de tijd die nodig is om het bewijs van een recht of contract te leveren; deze gegevens kunnen worden gearchiveerd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Koophandel met betrekking tot de bewaartermijn van boeken en documenten die zijn gemaakt in het kader van commerciële activiteiten en het Wetboek van Koophandel met betrekking tot het bewaren van contracten die zijn gesloten met behulp van elektronische middelen.

4. Ontvangers van de gegevens :

Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor de diensten van Laboratoire Therascience die betrekking hebben op uw aanvragen, evenals voor haar dienstverleners en ondergeschikten.

Maar :

 • Wanneer u een product op de Site bestelt, zijn de persoonlijke gegevens die u in het kader van de bestelling meedeelt, bestemd voor Laboratoire Therascience of zijn onderaannemers die belast zijn met de uitvoering van deze bestelling.
 • Er is in ieder geval geen sprake van een overdracht buiten Europa en Laboratoire Therascience geeft uw persoonlijke gegevens niet door, behalve :
  A. Als Laboratoire Therascience deze informatie met derden moet delen om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren, of
  B. Als Laboratoire Therascience door een gerechtelijke of andere administratieve instantie wordt gedagvaard om de informatie mee te delen, of
  C. Als u vooraf toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie.

5. Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

Laboratoire Therascience heeft getracht de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Daartoe zijn technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen.
Laboratoire Therascience beheerst echter niet alle risico's die verbonden zijn aan de werking van het internet en vestigt de aandacht van de internetgebruikers op het bestaan van mogelijke risico's die inherent zijn aan het gebruik en de werking van het internet.
Alle gegevens worden opgeslagen op servers die zich op ons terrein bevinden.

Beveiligde betaling
Gratis levering vanaf 39€ aan aankopen
Snelle levering
Klantenservice 5d/7
Tevreden of uitgewisseld
Gamma Lignaform
Gegarandeerde kwaliteit